hiylətgər

hiylətgər
ə.f. hiyləgər

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • hiyləgər — sif. <ər. hiylə və fars. . . . gər> 1. Hiylə işlədən, kələkbaz, fəndgir, bic, məkrli. Hiyləgər adam. – <Nüşabə:> Düşmən həm güclüdür, həm də hiyləgər; Qüvvətlə, hiyləylə qazanır zəfər. A. Ş.. Dünyanın ən hiyləgər, mahir kələkbazları;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hiylə — is. <ər.> Kələk, fırıldaq, fənd; məkr. <Şah vəzirə:> Vəzir, bu çox qəribə işdir, yəqin burada bir hiylə vardır. Ü. H.. Satqınların hiyləsindən; Neçə kərə; Tarix endi zirvələrdən dərələrə. B. V.. ◊ Hiylə qurmaq (düzəltmək) – biclik… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hiylə — ə. bax: hiylət. Hiylei şər’i hiyləni şəri (qanuni) şəklə salma …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hiyləgər — ə. və f. bax: hiylətgər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hiyləbaz — <ər. hiylə və fars. . . . baz> bax hiyləgər. Hiyləbaz adam. – <Qarı:> O işi də mənə tapşır, qızım. Ərin hiyləbazdırsa, mən ondan hiyləbazam. E. Sultanov …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hiyləsiz — sif. və zərf Hiylə olmadan, hiylə işlətmədən, düzlüklə, doğru yolla. Hiyləsiz adam. Hiyləsiz işi görmək. – Alqış o boyasız, rəngsiz üzünə! Alqış o hiyləsiz təmiz sözünə! S. V …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hiyləgərcəsinə — z. Hiylə ilə, məkrlə, ibliscəsinə; bic bic. Müqim bəy hiyləgərcəsinə dodaqlarını büzüb: – Qız, sənə nə olub, gözlərin belə qırmızı almaya dönüb? – dedi. S. R.. İbiş hiyləgərcəsinə gülümsündü. S. Vəliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hiyləgərlik — is. Hiyləbazlıq, biclik, kələkbazlıq, fəndgirlik, məkrlilik. Ana zəifdir, lakin dünyanın güclülərinin və zalımlarının hiyləgərliyi və fırıldaqçılığına qarşı onun qüdrətli silahı təmizlik və düzlükdür. M. İ.. Ancaq əslində Gülpərinin üz gözündən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • hiyləşüar — ə. adəti hiyləgərlik olan, hiyləgərlik edən …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • hiyləbaz — ə. və f. bax: hiyləgər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”